Úpravna uhlí Komořany - kamera č. 1

Kamera je umístněna na stožáru v prostoru parkoviště nákladních aut na Úpravně uhlí Komořany.

Záběr kamery na stožáru v prostoru parkoviště nákladních aut na Úpravně uhlí Komořany ...


Obnova dat probíhá v intervalu 40 vteřin. Pokud nedojde k automatickému obnovení, použijte volbu "Obnovit" popř. "Reload" z menu prohlížeče.

Odkazy

Úpravna uhlí Komořany - kamera č. 2