Úpravna uhlí Komořany - kamera č. 2

Kamera je umístěna na výškovém stožáru v prostoru před vrátnicí Komořanské teplárny.

Záběr kamery na stožáru před vrátnicí elektrárny ...


Obnova dat probíhá v intervalu 40 vteřin. Pokud nedojde k automatickému obnovení, použijte volbu "Obnovit" popř. "Reload" z menu prohlížeče.

Odkazy

Úpravna uhlí Komořany - kamera č. 1